ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  Online reservation

 
 

Address : 54/9 Chaengwattana Soi15 Chaengwattana Rd
Laksi Don Muang Bangkok, Thailand 10210
Telephone : 086-228-1515
Line : delightresidence
e-mail : delightresidence@gmail.com
www.deligntresidence.com


  Click on the image to view larger.
Delight Residence
54/9 Chaengwattana Soi15 Chaengwattana,Rd Laksi Don Muang Bangkok, Thailand 10210
Tel : 086-228-1515, 081-620-8049 Line : delightresidence e-mail : info@delightresidence.com  ( 8.00 - 18.00 น.)
ที่พัก ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โรงแรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ   ที่พัก ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โรงแรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ